Brand's

跳到內容

分享到:

白蘭氏活顏馥莓飲_Costco好市多試飲活動

全台熱銷的白蘭氏【活顏馥莓飲】於Costco好市多試飲活動來囉!

亮妍光采,由內而外~白蘭氏【活顏馥莓飲】即日起到12/4於全國Costco好市多限時快閃試飲活動!

5種天后級莓果精華,結合葡萄子多酚+維生素E,原花青素”超強抗氧”活化素顏的亮澤魔力!快來親自體驗小凱老師大推薦~限定場次資訊如下:

 

店別

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

11月21日

11月22日

11月23日

11月24日

11月25日

11月26日

11月27日

11月28日

11月29日

11月30日

12月1日

12月2日

12月3日

12月4日

870

台中/Taichung

1

 

 

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

872

內湖/Neihu

1

 

 

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

873

高雄/Kaohsiung

1

 

 

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

874

汐止/Shihchih

1

 

 

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

886

中和/Chungho

1

 

 

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

5001

新竹/Hsinchu

1

 

 

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

5002

大順/Dashun

1

 

 

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

5003

桃園/Taoyuan

1

 

 

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

5007

嘉義/Chiayi

1

 

 

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

5008

台南/Tainan

1

 

 

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

5009

北投/Beitou

1

 

 

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

5010

中壢/Chungli

1

 

 

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1